Sasin Library: Summer Hours

This is a new from Sasin Library: Summer Hours

During April 1-19, service closed for annual inventory.  However, user can use Document Delivery System (DDS) which provided on the WebPAC.  Thank you.

Posted in Others | Tagged , | Leave a comment

How to find H-Index in Google Scholar

p1

p1

p2

p2

p3

p3

p4

p4

Image | Posted on by | Tagged | Leave a comment

Interesting book

หนังสือสุขภาพคนไทย 2557  หัวข้อที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย

 • 11 ตัวชี้วัดโรคอ้วน
  • คนไทยอ้วนแค่ไหน
  • ความอ้วนที่เหลื่อมล้ำ
  • ความเสี่ยงจากโรคอ้วน
  • ภาวะโรคอ้วนและผลกระทบ
  • วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • สิ้งแวดล้อมด้านอาหาร
  • ค่านิยม และทัศนคติ
  • กลไลตลาด เจาะกลุ่ม คนอ้วน
  • รู้ไว ไม่อ้วน
  • แผนและมาตรการขจัด อ้วน
 • 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
  • ปรากฎการณ์มวลมหาประชาชนกับจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  • นโยบายรับจำนำข้าว: แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา?
  • โครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาทกับอนาคตประเทศไทย
  • น้ำมันดิบรั่วลงทะเลและแนวทางการจัดการสารพิษในไทย
  • จากเขื่อนแม่วงก์สู่โครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน
  • P4P ยาดีสำหรับวงการสาธารณสุขจริงหรือ?
  • ตะกั่วในลำห้วยคลิตี้: คดีตัวอย่างการเยียวยาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  • ทุจริตการสอบครู ภาพสะท้อนคุณภาพการศึกษาไทย
  • คดีปราสาทพระวิหาร ภาค 2
  • เณรคำ พระนอกรีตกับแนวทางการแก้ปัญหา
 • เรื่องพิเศษประจำฉบับ   ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง  สู่การปฎิรูปประเทศจากรากฐานbookThai Health 2014 : The interesting topics in this issue are as follow;
 • 11 indicator of obesity
 • 10 health issues ; Shut down Bangkok, Rice policy, 2 trillion baht: Loan Project, Oil leaking into the sea: how to manage, Mae Vong Dam, P4P, Lead in Chiti creek,Corruption in educational system, Preah Vihear Temple case, Heretical monk: how to solve this problem
 • Special topic in this issue; local community: self-magement
Image | Posted on by | Tagged , | Leave a comment

จุฬาฯ เปิดให้บุคคลภายนอกดาวน์โหลด full text วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฯลฯ ได้แล้ว

10700322_860548563969158_3618421647905924004_o

จุฬาฯ เปิดให้บุคคลภายนอกดาวน์โหลด full text วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฯลฯ ได้แล้วค่ะ เพียงลงทะเบียนได้ที่ https://vpnauthen.car.chula.ac.th/registration/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HOW TO FIND JOURNAL IMPACT FACTOR?

ISI_IF_001 ISI_IF_002 ISI_IF_003

Posted in Others | Tagged , | Leave a comment

Find the perfect journal for your article

There is a useful tool for finding  international journal that  manuscripts can be submitted to… instead of accessing direcetly to ISI Web of Science and Scopus.  Elsevier Journal Finder helps you find journals that could be best suited for publishing your scientific article.   Simply insert your title and abstract and select the appropriate field-of-research for the best results. Let’s check at http://journalfinder.elsevier.com/ 

ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบได้ว่ามีวารสารต่างประเทศชื่อใด…ที่เราจะสามารถส่งบทความ (Manuscript) ไปตีพิมพ์ได้บ้าง??   นอกเหนือจากการค้นโดยตรงที่ ISI Web of Knowledge และ Scopus   ห้องสมุดขอแนะนำเครื่องมือช่วยค้นหาวารสารที่อยู่ในเครือ Elsevier    โดยผู้รับบริการสืบค้นได้ที่ http://journalfinder.elsevier.com/  การแสดงผลประกอบด้วย บอกให้ผู้รับบริการรู้ว่าวารสารนั้นเป็น Open access  journal หรือไม่ เปอร์เซ็นต์การตอบรับเท่าไหร่ และระยะเวลาของการ Production นานแค่ไหน ลองใช้ดูนะคะ 

Link | Posted on by | Tagged , , | Leave a comment

ห้องสมุดเชิญชวนร่วมบริจาค กับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ส่งเสริมการให้และการแบ่งปัน ตามโครงการ ทำดี สุขใจ

เชิญชวนร่วมบริจาค มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ส่งเสริมการให้และการแบ่งปัน ตามโครงการ ทำดี สุขใจ กับไทยกิฟวิ่ง http://www.thaigiving.org ขอรับบริจาคเครื่องกันหนาวเพื่อส่งมอบให้เด็กยากจน ด้อยโอกาส โดยขอรับเสื้อกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวก ผ้าพันคอ ผ้าห่ม ไม่ต้องใหม่ เคยใช้งานมาแล้วก็ได้ แต่ขอให้สภาพดี สะอาด ใช้การได้ดี

เรามีเป้าหมายรับบริจาคเสื้อกันหนาว 1,000 ตัว ขอรับตั้งแต่วันนี้ จนถึง 24 มค. 2557 เพื่อส่งมอบให้กับน้องๆ ในภาคเหนือ อีสาน ในปลายเดือน มค. ได้นำไปใช้สู้ภัยหนาวกันต่อไป

บริจาคเงินก็ได้ เราจะเอาไปซื้อเครื่องกันหนาวเพิ่มเติม จนครบตามเป้าหมาย หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

หากมี ของเล่น เครื่องดนตรี กีฬา สื่อการเรียนรู้ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเสื้อผ้าปกติ จะบริจาค ก็รับค่ะ เนื่องจากเรามีกิจกรรมแบ่งปันตลอดทั้งปี ของบริจาคไม่จำกัดอายุผู้ใช้ค่ะ เราทำงานร่วมกับมูลนิธิอื่นอีกหลายร้อยแห่ง สามารถส่งต่อไปให้มูลนิธิที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ฯลฯ นำไปแจกจ่ายได้ค่ะ

สำหรับกิจกรรมรับบริจาคเครื่องกันหนาวนี้ ทางห้องสมุดวิทยาลัยฯ จะส่งมอบหอกลางและมูลนิธิภายในวันที่ 23 มค 2557 นี้ค่ะ

Posted in Uncategorized | Leave a comment