การแก้ปัญหาการเข้าสืบค้นฐานข้อมูลที่บอกรับโดยมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิต LWP CPHS : ตอนที่ 2

เมื่อวานดิฉันได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะ ว่าก่อนที่เราจะเข้าใช้ฐานข้อมูลที่บอกรับนั้นเราต้องทำความรู้จักกับ WebVPN ก่อน และเมื่อทราบและเข้าใจบ้างแล้ว เราก็จะมาดูขั้นตอนการใช้บริการการเชื่อมต่อ WebVPN ค่ะ
ั้นตอนการเชื่อมต่อ
1. เมื่อท่านเชื่อมต่อกับ Internet ได้แล้ว ให้เปิด web browser  ก็คือ Internet explorer.
2. พิมพ์ https://vpn.chula.ac.th ในช่อง Address แล้วกด Enter ค่ะ
3. จะพบหน้าต่างที่มีข้อความ Security Alert ให้กดปุ่ม Yes
4. หลังจากนั้นท่านจะพบหน้าจอเพื่อให้ท่านใส่ข้อมูล Username และ Password ของท่าน ในกรณีนิสิต ให้กรอก Username ที่เป็นรหัสประจำตัวนิสิต 8 ตัวแรกเท่านั้นค่ะ  แล้วต่อด้วยนามสกุล student.netserv.chula.ac.th  ดังตัวอย่าง 51791437@student.netserv.chula.ac.th  จากนั้นกดปุ่ม  Login ค่ะ ( หมายเหตุ: รหัสนิสิตมีเลขประจำตัว 10 ตัวเลขค่ะ แต่เราจะใช้เฉพาะ 8 ตัวแรกเท่านั้นค่ะ) ส่วน Password ก็พิมพ์ลงไปตามที่เราได้มาจากสำนัก  IT ของมหาวิทยาลัยนะคะ
5. เมื่อกรอกรหัสทั้ง 2 ส่วนผ่านเรียบร้อยแล้ว จะพบหน้า HOMEPAGE ของมหาวิทยาลัยค่ะ และจะมีหน้าต่าง WebVPN แสดงให้เห็นด้วย
6. หลังจากนั้นให้กรอก URL   ในช่องที่อยู่ (Address) ที่ท่านต้องการ เช่น ถ้าต้องการเข้าค้นฐานข้อมูล CU Reference Databases  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยที่หอสมุดกลาง ก็พิมพ์ http://www.car.chula.ac.th  หรือจะสืบค้นฐานข้อมูลดังกล่าวผ่านห้องสมุดวิทยาลัยเราเอง ก็พิมพ์ http://library.cphs.chula.ac.th  ซึ่งได้ทำการแสดงรายชื่อฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาขาการแพทย์และการสาธารณสุข ไว้ให้ด้วยแล้ว 
7. ท่านก็ดำเนินการสืบค้นข้อมูลตามขั้นตอนที่ดิฉันได้นำเสนอในวันที่ Orientation ไปแล้วค่ะ  สามารถสืบค้นเอกสารฉบับเต็มได้ตามที่ฐานข้อมูลนั้นมี (หมายเหตุ : ถึงแม้ว่าจะได้บอกรับฐานข้อมูลที่มีเอกสารฉบับเต็ม แต่ก็อาจพบได้ว่า บางรายการไม่มีเอกสารฉบับเต็มให้ ทั้งนี้ท่านต้องลองสืบค้นจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย แต่ถ้าลองแล้วไม่มีเอกสารฉบับเต็มจริงๆ ก็ส่งรายละเอียดมาให้เจ้าหน้าที่ทาง Email นะคะ เพื่อการดำเนินการต่อไป ถ้าท่านต้องการเอกสารนั้นจริงๆ เพื่อการค้นคว้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายบ้างค่ะ)
8. ในระหว่างที่สืบค้นอย่าเผลอกดปุ่ม X นะคะ เพราะมันหมายถึงการ Logout จากระบบ ไม่เช่นนั้นท่านต้องเชื่อมต่อใหม่ค่ะ
แต่ถ้าต้องการออกจริงๆ ก็กดปุ่ม X นั้นได้ค่ะ แล้วจะปรากฎหน้าต่างถามเพื่อยืนยันการออกจาก VPN โดยการกดปุ่ม OK
ก็เป็นการสิ้นสุดการเข้าใช้งานโดยผ่าน WebVPN ค่ะ ท่านสามารเข้าดูเอกสารเพิ่มเติมที่ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยทำไว้ได้นะคะ เรื่องตัวอย่างการใช้งานเชื่อมต่อ WebVPN   และ ขั้นตอนการใช้ WebVPN ค่ะ

About cphslib

I am a librarian at the College of Public Health Science, Chulalongkorn University
This entry was posted in Article and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s