Tag Archives: เว็บ

7 เว็บค้นหาที่เก่งกาจเท่าๆ กับกูเกิล

เนื้อเรื่องวันนี้ขอนำข้อความที่ได้รับ Forward mail จากเพื่อน มาลงใน Blog เพราะคิดว่าคำพูด ข้อความที่เขาได้เขียนไว้มันสื่อความหมายชัดเจนอยู่แล้ว  ซึ่งเขาได้สรุปเว็บที่น่าสนใจที่น่าจะใช้แทน หรือ ใช้ไปพร้อมๆ กับ Google search ได้  ลองมาดูว่า 7 เว็บที่เก่งกาจนั้นมีอะไรบ้าง พร้อมคำอธิบายลักษณะเฉพาะของเว็บนั้น 

Posted in Others | Tagged , , | 1 Comment